Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
debugger [engelsk]    feilsøkingsprogram [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
debugger [engelsk]    feilsøkingsprogram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
kernel debugger [engelsk]    feilsøkingsprogram for kjerne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft