Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
decay [engelsk]    forfall; forråtnelse, oppløsning; forfalle; gå i oppløsning; råtne [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
decay [engelsk]    nedbrytning, råte [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
radioactiv decay [engelsk]    radioaktiv nedbrytning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
free induction decay [engelsk]    dempet fri induksjon [norsk]   FID [akronym]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen