Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
decision [engelsk]    beslutning [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
decision [engelsk]    avgjørelse [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
refund decision [engelsk]    refusjonsvedtak [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
zoning decision [engelsk]    reguleringsvedtak [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
decision makers [engelsk]    beslutningstakere [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
buying decision [engelsk]    kjøpebeslutning [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
informed decision [engelsk]    overveid avgjørelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
committee decision [engelsk]    komitévedtak [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
city council decision [engelsk]    bystyrevedtak [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
decisions of the Ting [engelsk]    tingets vedtak [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
City Government decision [engelsk]    byrådsvedtak [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
decisions on credentials [engelsk]    fullmaktsavgjørelser [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
decision to the contrary [engelsk]    vedtak i annen retning [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
The reason for the decision [engelsk]    Ratio decidendi [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom