Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
declaration [engelsk]    deklarasjon, erklæring
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
declaration [engelsk]    erklæring, kunngjøring, deklarasjon [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
declaration [engelsk]    deklarering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
solemn declaration [engelsk]    høytidelig forsikring [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget