Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
declare the debate closed [engelsk]    erklære debatten for avsluttet [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget