Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
defeat [engelsk]    nederlag; forpurring; forkasting; beseire, vinne over, tilintetgjøre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no