Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
definisjon [bokmål/nynorsk]    Presis bestemmelse av betydningsinnholdet i et ord, uttrykk eller begrep.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
definisjon [norsk]    Skarpheten til et bilde dannet av et optisk system. Måles som oppløsning (s.d.)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
definisjon [norsk]    definition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
definisjoner [norsk]    definitions [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kubedefinisjon [norsk]    cube definition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
definisjonsmengde [norsk]    domain [engelsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
definisjonsområde [norsk]    domain [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
definisjonsområde(t) [norsk]    domain (of a function) [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Antispionvaredefinisjon [norsk]    AntiSpyware definition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
definisjon av øyeblikksbilde [norsk]    snapshot definition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft