Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
deflasjon (nedblåsing) [norsk]    deflation [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU