Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dekan [norsk]    Dean [engelsk]   (ikke dekanus!)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Perklorcyklodekan [synonym]    Dodekaklorpentasyklodekan [norsk]   1,3,4-METHENO-1H-CYCLOBUTA[cd]PENTALENE, 1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-DODECACHLOROOCTAHYDRO-  [engelsk]   molekylformel: C10Cl12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap