Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
deklarasjon [bokmål/nynorsk]    erklæring, kunngjøring, offentliggjøring melding, oversikt, autorisert spesifikasjon
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
erklæring, kunngjøring, deklarasjon [norsk]    declaration [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
deklarasjonsfil, hodefil, inkluderingsfil [norsk]    header file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no