Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
delingsforretning [norsk]    division proceedings [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Målebrev - kart og delingsforretning [norsk]    Kart og delingsforretning avholdes i henhold til delingsloven når del av eiendom skal selges eller bortfestes for mer enn 10 år. Oppgaven utføres av oppmålingsvesenet som lager et målebrev. Målebrevet er et teknisk, juridisk dokument som viser en eiendoms beliggenhet, størrelse og form.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no