Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
demand [engelsk]    kreve, forlange
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
demand [engelsk]    etterspørsel [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
demand [engelsk]    krav; kreve, forlange [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
on demand [norsk]    etter behov, behovs-, -bestillings-, på forespørsel [avløserord]   jf. news, print, publishing og video on demand
Norske avløserord for importord © Språkrådet
actual demand [engelsk]    faktisk behov [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
news on demand [norsk]    nyheter etter (ved) behov, på bestilling [avløserord]   jf. on demand
Norske avløserord for importord © Språkrådet
video on demand [norsk]    video på forespørsel; videotorg [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
publishing on demand [norsk]    medieuavhengig publisering, medienøytral publisering [avløserord]   jf. print on demand og on demand
Norske avløserord for importord © Språkrådet
demand-dial interface [engelsk]    grensesnitt for behovsbetinget oppringing [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft