Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
den nye tango [norsk]    tango nuevo [spansk]   Astor Piazzollas betegnelse på sin fornyede versjon av tango, inspirert av jazz og samtidsmusikk.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb