Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
denne [bokmål/riksmål/nynorsk]    peikande pronomen, gjerne om ting som er innanfor rekkevidda til talaren, ulikt den Ta på deg disse klærne. Denne oppgåva klarer du aldri.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
denne [dansk]    denne, peikande pronomen
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
denne måned [norsk]    d.m. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
søknad som er til behandling sammen/samtidig med denne [norsk]    co-pending application [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
dette kan gjøres på forskjellige måter, blant annet denne eller denne [norsk]    this can be done in various ways, including this and that [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen