Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
denominator [engelsk]    nevner [norsk]   (f.eks: common d. = fellesnevner)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
denominator [engelsk]    nevner(en) [norsk]   (subst.) (i en brøk)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO