Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
density [engelsk]    tetthet; dumhet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
density [engelsk]    tetthet [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
bulk density [engelsk]    gjennomsnittstetthet, porøs tetthet [norsk]   tettheten av det hele
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
building density [engelsk]    utnyttingsgrad [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet