Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
derivert [norsk]    derivative, rate of change [engelsk]   den deriverte [bestemt form]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
partiellderivert [norsk]    partial derivative [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
retningsderivert [norsk]    directional derivative [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO