Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
despite [engelsk]    tross, til tross for, på tross av
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
despite [engelsk]    til tross for [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no