Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
determine [engelsk]    bestemme; finne ut, fastslå [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
determine [engelsk]    bestemme [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
determined  [engelsk]    fast, bestemt, målbevisst [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
predetermine [engelsk]    forutbestemme; avtale på forhånd [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
determined to [engelsk]    fast bestemt på å [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
determine whether there is a quorum [engelsk]    slå fast om tinget er beslutningsdyktig [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
The stars incline; they do not determine [engelsk]    Astra inclinant, non necessitant [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom