Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
detritus [engelsk]    (geologi) forvitringsprodukter; steinbiter som is, breer eller erosjon har brukket av (biologi) organisk avfallsmasse etter døde planter eller dyr som brytes ned, særlig i vann (medisin) detritus
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
detritus [latin]    (geologi) forvitringsprodukter; steinbiter som is, breer eller erosjon har brukket av (biologi) organisk avfallsmasse etter døde planter eller dyr som brytes ned, særlig i vann
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
detritus [engelsk]    detritus, løs matrialle [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU