Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
device [engelsk]    anordning, innretning; plan, system [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
device [engelsk]    enhet [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
device [engelsk]    enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
device [engelsk]    instrument, innretning, utstyrsenhet, utstyr [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 48 omtrentlig(e)
device ID [engelsk]    enhets-ID [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
My Device [engelsk]    Min enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Device Bay [engelsk]    Enhetsluke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LPT device [engelsk]    LPT-enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PnP device [engelsk]    PnP-enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cross-device [engelsk]    som virker på mange slags enheter [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
device stack [engelsk]    enhetsstakk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ghost device [engelsk]    ghost-enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
input device [engelsk]    innenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
device number [engelsk]    enhetsnummer [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
add-on device [engelsk]    tilleggsenhet, tilleggsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
device driver [engelsk]    enhetsdriver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
legacy device [engelsk]    eldre enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mobile device [engelsk]    mobil enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PCMCIA device [engelsk]    PCMCIA-enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
system device [engelsk]    systemenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
calling device [engelsk]    oppringningsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capture device [engelsk]    opptaksenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Default device [engelsk]    Standardenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Device Manager [engelsk]    Enhetsbehandling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
imaging device [engelsk]    bildeenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
logical device [engelsk]    logisk enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
storage device [engelsk]    lagringsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
device conflict [engelsk]    enhetskonflikt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
device password [engelsk]    passord for enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
headless device [engelsk]    hodeløs enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
infrared device [engelsk]    infrarød enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parallel device [engelsk]    parallellenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pointing device [engelsk]    pekeenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
portable device [engelsk]    bærbar enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SerialKey device [engelsk]    Seriell tast [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
device management [engelsk]    enhetsbehandling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
audio input device [engelsk]    lydinnenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
device partnership [engelsk]    enhetsforhold [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
device registration [engelsk]    enhetsregistrering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mass-storage device [engelsk]    masselagringsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
puff and sip device [engelsk]    blåse- og sugeenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
single switch device [engelsk]    enkeltbryter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
charge-coupled device [engelsk]    lysfølsom krets [norsk]   CCD [akronym]   instrument med lysfølsomme kretser
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
venting safety device [engelsk]    sikkerhetsventil [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
mobile computing device [engelsk]    mobil databehandlingsenhet, mobil dataenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
absolute pointing device [engelsk]    absolutt pekeenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
device independent pixel [engelsk]    enhetsuavhengig piksel, enhetsuavhengig piksel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
handwriting input device [engelsk]    inndataenhet for håndskrift [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
relative pointing device [engelsk]    relativ pekeenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
device independent bitmap [engelsk]    DIB (Device Independent Bitmap) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
programmable logic device [engelsk]    programmerbar logisk enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Sideshow-based device [engelsk]    Windows Sideshow-basert enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft