Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dial [engelsk]    ringe opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 24 omtrentlig(e)
dialog [engelsk]    dialogvindu, meldingsvindu [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
dialog [norsk]    dialog [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
radial [engelsk]    radiell [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
medial [med. el. latin]    Stedsangivelse. Når et punkt på kroppen ligger medialt for et annet, betyr dette at det første punktet ligger nærmere den sagittale midtlinjen enn det andre. For eksempel ligger høyre øye medialt for høyre øre.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
dial-up [engelsk]    oppringnings- [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dialyse [norsk]    dialyse [med. el. latin]   Dialyse er en metode for kunstig rensing av blod i en maskin (dialysator). Blod fra passienten strømmer gjennom maskinen og passerer over en hinne som tillater utskilling av avfallsstoffer til en væske (dialysevæske) på andre siden av hinnen. Det rensete blodet ledes tilbake til pasientens kretsløp. Behandlingen brukes ved nyresvikt, og dialysatoren overtar nyrenes blodrensende funksjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Dialifor [norsk]    PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[2-CHLORO-1-(1,3-DIHYDRO-1,3-DIOXO-2H-ISOINDOL-2-YL)ETHYL] O,O-DIETHYL ESTER [engelsk]    Dialifos [synonym]   molekylformel: C14H17ClNO4PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Etandial [norsk]    ETHANEDIAL [engelsk]    Glyoksal [synonym]   molekylformel: C2H2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Dialects [engelsk]    Dialekter [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Dial Pad [engelsk]    Numerisk tastatur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dial plan [engelsk]    nummerplan, nummerplan, nummerplan [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dial tone [engelsk]    summetone [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Pentandial [norsk]    PENTANEDIAL [engelsk]    Glutaraldehyd [synonym]   molekylformel: C5H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
dialog box [engelsk]    dialogvindu [norsk]   (dialogboks; se også «bildeordboka» over menyer/knapper o.l.)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
dialogboks [norsk]    dialog box [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dialog unit [engelsk]    dialogboksenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dial by Name [engelsk]    Ring opp etter navn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Diallylftalat [norsk]    1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DI-2-PROPENYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C14H14O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
dial location [engelsk]    sted det ringes fra [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dialable format [engelsk]    format som kan ringes opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dialogboksvelger [norsk]    Dialog Box Launcher [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dial-up connection [engelsk]    ekstern tilkobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dial-Up Networking [engelsk]    ekstern pålogging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dialogboks for egendefinerte egenskaper [norsk]    custom properties dialog box [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft