Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
diellu [samisk]    nistepakke [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-129: diellu (-l-); jf hodepute
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
oaivediellu [samisk]    hodepute [norsk]   (s) (-l-); jf nistepakke
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
duvka; beavdeliidni, diellu [samisk]    bordduk [norsk]   (s) 1. (-vkk-); 2. (-inn-) //3. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(V)20 (Leem) (-l-) /jf nistepakke
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune