Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
dietylenimid-oksyd, tetrahydro-1,4-isoksazin [norsk]    morpholine [engelsk]   morfolin [kortform]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen