Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
differential equation [engelsk]    differensiallikning(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
partial differential equation [engelsk]    partiell differensiallikning [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
ordinary differential equation [engelsk]    ordinær differensiallikning [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO