Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
differentiate [engelsk]    skille (matematikk) derivere
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
differentiate [engelsk]    derivere [norsk]   (v.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
differentiated [engelsk]    oppdelt, inndelt [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU