Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
digital [norsk]    digital [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 25 omtrentlig(e)
digitalis [med. el. latin]    revebjelle [norsk]   Digitalis er en samlebetegnelse på hjertemuskelstyrkende substanser (digitalisglykosider) fra de tørkete bladene til enkelte revebjelleplanter (digitalis purpurea og digitalis lanata). Digitalis-legemidler virker styrkende på hjertets sammentrekning og demper hjerterytmen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
digital ID [norsk]    Digital ID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital kino [norsk]    (D-Kino) Betegnelse på system for digital distribusjon, lagring og gjengivelse av spillefilm, med internasjonalt akseptert kinokvalitet.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Dolby Digital [norsk]    Betegnelse på Dolby?s digitale lydformat for film. 6 (5.1) kanaler lyd. Lyden er lagret mellom perforeringshullene på lydsporsiden på filmen.Tidligere kalt SR?D.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
digital image [engelsk]    digitalt bilde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital photo [engelsk]    digitalt fotografi, digitalt foto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital video [norsk]    digital video [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital video [norsk]    DV [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital lisens [norsk]    digital license [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Digital Locker [engelsk]    digital oppbevaringsboks [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital signatur [norsk]    digital signature [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digitalt lydbånd [norsk]    digital audio tape [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital videodisk [norsk]    digital video disk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Digitalt sertifikat [norsk]    En fil, lagret på en harddisk eller et smartkort, som benyttes for å bevise at man er den man gir seg ut for å være. Trengs for anvendelser som digital signatur og elektronisk legitimering. Utstedes av en tredjepart som de kommuniserende partene begge har tiltro til.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
digitalt sertifikat [norsk]    digital certificate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital fingerprint [engelsk]    digitalt fingeravtrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital videoopptaker [norsk]    digital video recorder [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital videoopptaker [norsk]    DVR [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Digital Subscriber Line [engelsk]    DSL (Digital Subscriber Line) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital subscriber line [engelsk]    DSL [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Digital signalbehandling [norsk]    Digital signal processing [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
digital rights management [engelsk]    DRM (Digital Rights Management) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Digital Signature Standard [norsk]    Digital Signature Standard [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
High Definition Compatible Digital [norsk]    High Definition Compatible Digital [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital versatile (eller video) disc [engelsk]    DVD el. dvd [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad