Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
digital kino [norsk]    (D-Kino) Betegnelse på system for digital distribusjon, lagring og gjengivelse av spillefilm, med internasjonalt akseptert kinokvalitet.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO