Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
e-penger, digitale penger [avløserord]    e-cash [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet