Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
elvedike [norsk]    levee [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
dike, dyke [engelsk]    gang [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU