Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
dilatasjon [norsk]    utvidelse / forstørrelse. Aktuelt når øyet dryppes med et medikament som eksempelvis forstørrer pupillen i sammenheng med undersøkelse av øyet.
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
dilatasjon [med. el. latin]    utviding [norsk]   Dilatasjon er det latinske ordet for utvidning, og brukes i mange sammenhenger. Det brukes om mange normale prosesser som f.eks. utviding av pupillene i dårlig lys. Det brukes også om sykelige tilstander som f.eks. utviding av hjertet ved svak hjertemuskel eller utviding av magesekken. I tillegg kan det brukes om inngrep der man utvider en åpning (f.eks endetarmsåpningen) eller en blodåre mm.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Vasodilatasjon [norsk]    økning i den innvendige diameteren til en blodåre, som forårsaker økt blodgjennomstrømning.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma