Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dili bále [samisk]    mens det ennå er tid [norsk]   //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-133
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune