Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Direct Mail [engelsk]    Direktereklame [norsk]   DM [Forkortelse]   Bearbeiding av potensielle kunder gjennom direkte henvendelser i form av eksempelvis brev, faks eller e-post (i motsetning til generell reklame i form av annonser, brosjyre eller lignende), rettet mot et bestemt kundesegment. Mottagerne velges vanligvis ut fra definerte demografiske kriterier (bosted, alder, kjønn osv.).
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
direct mail [norsk]    direktereklame [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
direct mail [engelsk]    direktereklame [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft