Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Direktereklame [norsk]    Direct Mail [engelsk]   DM [Forkortelse]   Bearbeiding av potensielle kunder gjennom direkte henvendelser i form av eksempelvis brev, faks eller e-post (i motsetning til generell reklame i form av annonser, brosjyre eller lignende), rettet mot et bestemt kundesegment. Mottagerne velges vanligvis ut fra definerte demografiske kriterier (bosted, alder, kjønn osv.).
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
direktereklame [avløserord]    direct mail [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
direktereklame [norsk]    direct mail [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft