Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
dirt [engelsk]    jord In some places, the dirt of the Earth (also known as “soil”) is other colors skittent stoff; støv, skitt, avføring Mud and dirt are inevitable enemies of laundry.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
dirt [engelsk]    skitt, søle, gjørme; jord [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
dirty range [engelsk]    endret område, endret område [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dirty region [engelsk]    utdatert område [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft