Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
disc [engelsk]    plate [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
disc [engelsk]    plate [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
disc [engelsk]    disk(en) [norsk]   (subst.), det indre av en sirkel
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Disc [engelsk]    Mellomvirvelskive [norsk]   En mellom virvelskive er en myk, viskelærliknende pute som ligger mellom virvlene i ryggraden. Hver mellomvirvelskive består av en bløtere kjerne (nucleus) og en fastere ytre ring (annulus). Mellomvirvelskiver fungerer som støtdempere for ryggvirvelene. De tillater bevegelse mellom virvlene, slik at vi kan bøye, strekke og dreie i rygg og nakke. De lumbale mellomvirvelskivene ligger under hver av de lumbale ryggvirvlene. En mellomvirvelskive kalles også skive eller disk.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Ordbok / leksikon: 64 omtrentlig(e)
Disco [engelsk]    Disko [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
discman [norsk]    lommedisko (for cd), lommespiller (for cd) [avløserord]   jf. walkman
Norske avløserord for importord © Språkrådet
discard [engelsk]    kaste, kassere, vrake; noe som er vraket [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
discern [engelsk]    skjelne; se; skjønne [norsk]   [disøn] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
discard [engelsk]    avvise, kassere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
disclose [engelsk]    avsløre, røpe; avdekke, åpenbare [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
discount [engelsk]    rabatt; slå av; ikke ta hensyn til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
discuss  [engelsk]    snakke om, samtale om, diskutere, drøfte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
discount [engelsk]    rabatt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
discrete [engelsk]    atskilt [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
disclose [engelsk]    legge fram [norsk]   (jur.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Disclosed [engelsk]    Avslørt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
hard disc [norsk]    platelager, harddisk [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
discourse [engelsk]    samtale; lengre foredrag [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
discharge [engelsk]    utstrømming, utløp [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Discus, -i [latin]    skive [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
discerning [engelsk]    skarp, forstandig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
discipline [engelsk]    disiplin; disiplinere; straffe [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
disclosure [engelsk]    avsløring, røping; avdekking; redegjørelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
discomfort [engelsk]    besvær(lighet), ubehag; uhygge; ulykke; bry; gjøre motløs [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
discourage [engelsk]    ta motet fra; ikke oppmuntre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
discretion [engelsk]    diskresjon; forgodtbefinnende, skjønn [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
discussion [engelsk]    debatt, diskusjon, ordskifte; drøfting, forhandling; redegjørelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
disconnect [engelsk]    kople fra [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
disclaimer [engelsk]    fraskrivelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
discordant [engelsk]    diskordant [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
discontinue [engelsk]    bortfalle [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
discernment [engelsk]    skarpsindighet; dømmekraft, skjelning [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
discontinue [engelsk]    avbryte; holde opp (med), opphøre, stanse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
disc burner [engelsk]    platebrenner [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
discrepancy [engelsk]    uoverensstemmelse [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
disc-at-once [norsk]    helbrenning, enøktsbrenning [avløserord]   jf. session-at-once
Norske avløserord for importord © Språkrådet
compact disc [engelsk]    CD [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
discoverable [engelsk]    synlig [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
discriminant [engelsk]    diskriminant(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
disconnected [engelsk]    usammenhengende [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
compact disc [engelsk]    CD el. cd [forkortelse/akronym]   Forkortelser som CD, LP, DVD etc. har valgfritt store eller små bokstaver
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Disc prolaps [engelsk]    Skiveutglidning [norsk]   En skiveutglidning er en folkelig betegnelse for lumbalt skiveprolaps.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
discount shop [engelsk]    lavprisbutikk [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
disconcerting [engelsk]    forvirrende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
discount rate [engelsk]    diskonto [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
discount list [engelsk]    rabattliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
disconformity [engelsk]    diskonformitet [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
discontinuous [engelsk]    diskontinuerlig [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
writeable disc [engelsk]    skrivbar plate [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Herniated disc [engelsk]    Herniering av mellomvirvelskive [norsk]   Se også Lumbalt skiveprolaps
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Discere docendo [latin]    To learn through teaching [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Disc protrusion [engelsk]    Skiveutbuktning [norsk]   En skiveutbuktning er en type skiveprolaps der den ytre ringen av mellomvirvelskiven sprekker opp og tillater den geleliknende kjernen til delvis å trenge ut i den ytre delen av skiven.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
disc-jockey (DJ) [norsk]    platerytter, diskjockey [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
discovery method [engelsk]    søkemetode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
discussion group [engelsk]    diskusjonsgruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
discussion rights [engelsk]    diskusjonsrettigheter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
discussion server [engelsk]    diskusjonsserver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
discharge of water [engelsk]    vannføring [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Discordant harmony [engelsk]    Concordia discors [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Discosura conversii [latin]    Grønntrådstjert [norsk]   Green Thorntail [engelsk]   2 Tapantí 3/3, 1 F ss 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
discrete probability [engelsk]    diskret sannsynlighet [norsk]   [mat/stat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
discretionary hyphen [engelsk]    myk bindestrek [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Disconnect Protection [engelsk]    Frakoblingsbeskyttelse [norsk]   “Frakoblingsbeskyttelsen” er laget for å beskytte spillere som får sin Internettforbindelse brutt mens de er involvert i en pott.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
discrete interpolation [engelsk]    diskret interpolasjon, diskret interpolasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Degeneration of the disc [engelsk]    Skivedegenerering [norsk]   Skivedegnererering er en degenrativ forandring av mellomvirvelskiven.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
discretionary access control [engelsk]    skjønnsmessig adgangskontroll [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
discretionary access control list [engelsk]    diskresjonær tilgangskontrolliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital versatile (eller video) disc [engelsk]    DVD el. dvd [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad