Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
disclose [engelsk]    avsløre, røpe; avdekke, åpenbare [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
disclose [engelsk]    legge fram [norsk]   (jur.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Disclosed [engelsk]    Avslørt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com