Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
discomfort [engelsk]    ubehag
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
discomfort [engelsk]    besvær(lighet), ubehag; uhygge; ulykke; bry; gjøre motløs [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no