Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
disjunksjon [norsk]    disjunction [engelsk]   (ex. P eller Q)
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
disjunksjon(en) [norsk]    disjunction [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO