Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
disk [engelsk]    diskett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
disk [engelsk]    diskett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 59 omtrentlig(e)
Disko [norsk]    Disco [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
indisk [norsk]    samlenavn for flere indoeuropeiske språk
Liste over navn på språk © Språkrådet
kurdisk [norsk]    Kurdish [engelsk]   kur – ku [ISO-koder]   kurdernes språk
Liste over navn på språk © Språkrådet
nordisk [norsk]    1. i språkvitenskapen = nordgermansk, dvs. språkene dansk, færøysk, islandsk, norsk og svensk
Liste over navn på språk © Språkrådet
nordisk [norsk]    2. = lik språkene i Norden, dvs. språkene i nordisk 1 pluss finsk, grønlandsk og samisk i tillegg
Liste over navn på språk © Språkrådet
sardisk [norsk]    Sardinian [engelsk]   srd – sc [ISO-koder]   språket på Sardinia
Liste over navn på språk © Språkrådet
diskett [norsk]    floppy (disk) [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Diskonto [norsk]    Den rentesats som landets nasjonalbank anvender ved diskontering av forretningsveksler.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
akkadisk [norsk]    Akkadian [engelsk]   akk [ISO-koder]   språket i det gamle Babylonia og Assyria
Liste over navn på språk © Språkrådet
Harddisk [norsk]    Hovedlagringsmediet i en datamaskin. Moderne harddisker har høy lagringskapasitet og høy overføringshastighet, og består av en eller flere roterende metall- eller glassplater.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
diskonto [norsk]    discount rate [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
harddisk [norsk]    hard disk drive [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MBR-disk [norsk]    MBR disk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
disk(en) [norsk]    disc [engelsk]   (subst.), det indre av en sirkel
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Harddisk [norsk]    HDD [engelsk]   Enkelte utskriftsmodeller fra OKI har en harddisk (HDD) som kan brukes til å lagre fonter, maler, overlegg eller for å lagre utskriftsjobber.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
dravidisk [norsk]    Dravidian languages [engelsk]   dra [ISO-koder]   språkfamilie i India
Liste over navn på språk © Språkrådet
urnordisk [norsk]    nordisk 1 fram til ca. 700
Liste over navn på språk © Språkrådet
Diskkvote [norsk]    En viss andel lagringsplass som kan brukes til et bestemt formål, for eksempel kan brukere få tildelt en viss kvote for å lagre personlig informasjon.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
RAID-disk [norsk]    En harddisk som brukes i et RAID.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
diskusjon [norsk]    conversation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hard disk [engelsk]    harddisk, harddisk, harddisk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
periodisk [norsk]    periodically [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
samojedisk [norsk]    Samoyedic [engelsk]   en rekke språk i Russland, grein av uralsk
Liste over navn på språk © Språkrådet
disk cache [engelsk]    diskhurtiglager [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
basic disk [engelsk]    standarddisk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kvorumdisk [norsk]    quorum disk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diskordant [norsk]    discordant [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
overfladisk [norsk]    superficial [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
floppy disk [engelsk]    diskett, diskett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Diskontering [norsk]    Omregning av fremtidige kontantstrømmer til dagens verdi.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
dynamic disk [engelsk]    dynamisk disk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
primær disk [norsk]    Primary disk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diskkopiering [norsk]    disk duplication [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diskpartisjon [norsk]    disk partition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diskantområde [norsk]    (lyd). Frekvenser over 2000 Hz
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
diskettstasjon [norsk]    floppy station [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
diskflaskehals [norsk]    disk bottleneck [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diskettstasjon [norsk]    floppy disk drive [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diskonformitet [norsk]    disconformity [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
hybrid harddisk [norsk]    hybrid hard disk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diskontinuerlig [norsk]    discontinuous [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
diskusjonsgruppe [norsk]    En Usenet-gruppe hvor det diskuteres et mer eller mindre bestemt tema, f eks no.general eller no.sport.fotball. Uttrykkene newsgruppe (eng. newsgroup) eller nyhetsgruppe benyttes også.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
diskusjonsgruppe [norsk]    discussion group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diskusjonsserver [norsk]    discussion server [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diskriminant(en) [norsk]    discriminant [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
disk cache folder [engelsk]    mappe for hurtiglager [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
digital videodisk [norsk]    digital video disk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Diskonteringsrente [norsk]    Kalkulasjonsrente som brukes for å angi avkastningskrav på bundet kapital, dvs. den renten (avkastningen) du forlanger på de pengene som investeres i ditt prosjekt. Avkastningskravet skal gjenspeile risikoen i prosjektet (høy risiko gir høy diskonteringsrente). Brukes bl.a. i nåverdiberegninger for å omgjøre verdien av framtidige inn- og utbetalinger til dagens pengeverdi.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
disk-based web site [engelsk]    diskbasert webområde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
platelager, harddisk [avløserord]    hard disc [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
diskret sannsynlighet [norsk]    discrete probability [engelsk]   [mat/stat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
diskusjonsrettigheter [norsk]    discussion rights [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Disk Utilization report [engelsk]    rapport for diskutnyttelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Diskdiagnose for Windows [norsk]    Windows Disk Diagnostic [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
disk configuration information [engelsk]    informasjon om diskkonfigurasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diskresjonær tilgangskontrolliste [norsk]    discretionary access control list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diskresjon; forgodtbefinnende, skjønn [norsk]    discretion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
diskret interpolasjon, diskret interpolasjon [norsk]    discrete interpolation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
himmelsk, himmel-...; guddommelig, overjordisk [norsk]    celestial [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no