Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dismantle [engelsk]    demontere, rive ned, legge ned; avvikle, oppheve [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
dismantlement [engelsk]    opphugging  [norsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt