Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
disposal [engelsk]    kassering, kasting, avhending, fjerning, uskadeliggjøring, destruksjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
disposal date [engelsk]    avhendingsdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
right of disposal [engelsk]    rådighetsrett [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
restriction on use/disposal [engelsk]    rådighetsinnskrenkning [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet