Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
distinguish [engelsk]    skelne, skille
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
distinguish [engelsk]    skjelne; skille; utmerke [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
distinguish [engelsk]    skjelne [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
distinguished name [engelsk]    unikt navn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distinguished folder [engelsk]    navngitt mappe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distinguished name (DN) [engelsk]    entydig navn (DN) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no