Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ditty-box [engelsk]    sjømannskiste [norsk]   søemanskiste [dansk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening