Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 38 omtrentlig(e)
diva [engelsk]    gudevesen [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
div. [forkortelse/akronym]    diverse [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
diver [engelsk]    dykker [norsk]   (yrker, arbeid og gjøremål)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
divide [engelsk]    dele [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
diving [engelsk]    dykking [norsk]   (yrker, arbeid og gjøremål)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
divine [engelsk]    guddommelig; herlig; ane [norsk]   [di’vain] [uttale]   (f.eks: ane uråd)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
divide [engelsk]    vannskille [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Divtat [samisk]    Dikt [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Divorce [engelsk]    Skilsmisse [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
diverge [engelsk]    divergere [norsk]   (v.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Residiv [norsk]    Tilbakefall av sykdommen
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
residiv [norsk]    recidere [med. el. latin]   Tilbakefall. Det at en sykdom tar seg opp igjen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
residiv [med. el. latin]    tilbakefall [norsk]   Tilbakefall av en sykdom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
division [engelsk]    deling [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
divinity [engelsk]    gud; guddommelighet, guddomskraft; teologi [norsk]   [di’viniti] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
division [engelsk]    deling; inndeling, oppdeling; skille, dele; divisjon [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
divisjon [norsk]    division [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dividende [norsk]    Den del av et selskaps overskudd og/eller fondsmidler som blir utdelt til aksjonærene, dvs. utbytte.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
diversion [engelsk]    avledning, omlegging; omkjøring; avstikker; tidsfordriv,underholdning [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
divergent [engelsk]    divergerende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
diversity [engelsk]    mangfoldighet [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
divergent [norsk]    divergent [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Diversion  [engelsk]    Avledningsmanøver [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
divergence [engelsk]    divergens(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Divination [engelsk]    Clairvoyance [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Divinyleter [norsk]    ETHENE, 1,1'-OXYBIS- [engelsk]   molekylformel: C4H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
divertikkel [norsk]    diverticulum [med. el. latin]   En divertikkel er en utposning på veggen i hule- eller rørformete organer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Divine power [engelsk]    Numen [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Diversifisering [norsk]    Spredning av porteføljen på flere investeringsobjekter med formål å redusere risikoen.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Diversifisering [norsk]    Et verdipapirfond plasserer forvaltningskapitalen i mange ulike verdipapirer, hvilket normalt gir mindre svingninger i fondets verdi enn ved plassering i ett eller et fåtall enkeltpapirer. Sagt på en annen måte; gjennom diversifisering oppnår fondet risikospredning.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Divide et impera [latin]    Divide and conquer [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dives warszewiczi [latin]    Krattrupial [norsk]   Scrub Blackbird [engelsk]   20+ Santa Eulalia Valley 30.8., 5 ss 31.8., 5 Cañete Valley 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Diversedirektivet [norsk]    se Matsminkedirektiv
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Divanadium(V)oksid [norsk]    VANADIUM OXIDE (V2O5) [engelsk]    Vanadiumpentaoksid [synonym]   molekylformel: O5V2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
divide at the center [engelsk]    dele på midten [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
division proceedings [engelsk]    delingsforretning [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
divonas; várreoassi [samisk]    reservedel [norsk]   (s) 1. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(V)20
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
div./diverse, forskjellig, ymse, annet [norsk]    misc/miscellaneous [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no