Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dobbeltanlegg [norsk]    Kinoanlegg der det kjøres med 2 kinomaskiner med overblending.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO