Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
dokumentstruktur, navigatør (retningsgiver) [norsk]    navigator [engelsk]   (Førstnevnte brukes f.eks. i OpenOffice)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no