Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 7 nøyaktig(e)
domain [engelsk]    domene [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
domain [engelsk]    domene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domain [engelsk]    domene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domain [engelsk]    domene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domain [engelsk]    definisjonsområde [norsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
domain [engelsk]    definisjonsmengde [norsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
domain [engelsk]    domene(t) [norsk]   (subst.) (in C or Rn)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 25 omtrentlig(e)
codomain [engelsk]    verdiområde [norsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
subdomain [engelsk]    underdomene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Domain name [norsk]    Navn som kan bli brukt i stedet for IP adresser.
Ordliste for webhotell © Webhotellinfo.no
domain name [engelsk]    domenenavn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domain tree [engelsk]    domenetre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domain tree [engelsk]    domenetre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account domain [engelsk]    kontodomene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
routing domain [engelsk]    rutingdomene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accepted domain [engelsk]    godtatt domene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
resource domain [engelsk]    ressursdomene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
integral domain [engelsk]    integritetsområde [norsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
domain namespace [engelsk]    navneområde for domene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
referring domain [engelsk]    henvisende domene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domain controller [engelsk]    domenekontroller [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
application domain [engelsk]    programdomene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domain local group [engelsk]    lokal gruppe for domene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Domain Name System [engelsk]    domenenavnsystem (DNS), domenenavnsystem (DNS) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forest root domain [engelsk]    skogrotdomene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
master user domain [engelsk]    kontodomene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domain administrator [engelsk]    domeneadministrator [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domain consolidation [engelsk]    domenekonsolidering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domain naming master [engelsk]    overvåker av domenenavngiving [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
domain (of a function) [engelsk]    definisjonsområde(t) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Domain Folder Sharing Wizard [engelsk]    Veiviser for deling av domenemappe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Berkeley Internet Name Domain [engelsk]    Berkeley Internet Name Domain (BIND) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft