Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
domene(t) [norsk]    domain [engelsk]   (subst.) (in C or Rn)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO