Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Dominant [norsk]    Genutgave som uttrykkes i et heterozygot individ på en slik måte at den andre genutgaven ikke kommer til uttrykk. Det heterozygote individet får da samme fenotype som det homozygote individet, som har det dominante allelet i dobbelt dose.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Dominant arv [norsk]    Ved dominant arv av et gen som for eksempel gir sykdom, er ett arveanlegg nok til å få sykdommen. Hvis den arvelige sykdommen finnes i slekten, vil den kunne gå fra generasjon til generasjon i rett nedadgående linje. Det er 50 % sannsynlighet for at et barn arver det dominante sykdomsgenet fra en mor eller far. De aller fleste dominante sykdommer er autosomale, dvs. at genet eller genene som forårsaker sykdommen sitter på andre kromosomer enn kjønnskromosomene, slik at begge kjønn rammes like hyppig. (Se også recessiv arv og kjønnsbunden arvelig sykdom.)
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
dominant control [engelsk]    dominant kontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dominans-underkastelse [norsk]    At man i ulike menneskelige forhold kan oppleve at man har makt over andre, eller at de har makt over en selv. I noen tilfeller vil du oppleve at det er i orden at de(n) andre har makt over deg; det vil si at du underkaster deg. Motsatt vil du i andre forhold ønske og ville ha makt over de(n) andre; det vil si å dominere de(n) andre.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Dic mihi solum facta, domina [latin]    Just the facts, ma'am [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom